VIETNAM GLOBAL CONSULTING
Think Global - Act Local
 
Tin tức Pháp Luật
Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng đầu năm 2016

Điểm qua một số thông tin về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng đầu năm 2016.

1. Tình hình hoạt động :

Vốn thực hiện:

Tính đến ngày 20/08/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã giải ngân được 9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so vớicùng kỳ năm 2015.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2016 ước tính đạt  79,572 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm khoảng 70,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 8 tháng đầu  năm 2016 đạt 78,099 tỷUSD, tăng 8,1% so với cùng kỳ 2015 và chiếm 69,6% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tính trong 8 tháng đầu năm 2016 đạt 64,386 tỷ USD, chiếm khoảng 99,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 58,6% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2016, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 15,186 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 13,713 tỷ USDkhông kể dầu thô.

2. Tình hình cấp Giấychứng nhận đầu tư:

Theo số liệu thống kê về Đầu tư nước ngoài của hệ thống thôngtin, tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2016 cả nước đã có 1.619 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 9,795 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2015tăng 24,3%.Đến 20 tháng 08 năm 2016, có 770 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,571 tỷ USD, đạt 83,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 14,366 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 8 tháng đầu năm 2016 19 ngành lĩnh vực nhận được sự đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với khoảng 678 dự án đầu tư đăng ký mới và 551 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đạt 10,53 tỷ USD, chiếm 73,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 8 tháng đầu năm. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản xếp thứ 2 với khoảng 34 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 836,2 triệu USD, chiếm khoảng 5,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ 3 với hơn 622,3 triệu USD, chiếm 4,3% tổng vốn đầu tư..

Theo đối tác đầu tư:

Tháng 8 tháng đầu năm 2016 có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ códự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tưđăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,8 tỷ USD, chiếm khoảng 33,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mớivà tăng thêm là 1,679 tỷ USD, chiếm 11,6% tổng vốn đầu tư đăng ký; Nhật Bản là nước đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,46tỷ USD, chiếm 10,1% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 8 tháng đầu năm 2016 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tưvào 53 tỉnh thành phố tại Việt Nam, trong đó Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với khoảng 30 dự án cấp mới và 21 lượt dự án điều chỉnh vốn,tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,02 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầutư. Hà Nội là thành phố đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là1,782 tỷ USD, chiếm 12,4%. Tiếp theo là Đồng Nai, Bình Dương với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,59 tỷ USD và 1,38 tỷ USD

Trên đây là một số thông tin về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng đầunăm 2016 tại Việt Nam.

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B, C, D

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng đầu năm 2016

Nghị định 15

Liên hệ ngay: 028 66 84 02 20
X

Contact us