VIETNAM GLOBAL CONSULTING
Think Global - Act Local
 

Thông tư 38/2014/TT-NHNN

Tài Nguyên

Thông tư 38/2014/TT-NHNN

Đăng: 10-09-2018
Thông tư 38/2014/TT-NHNN

THÔNG TƯ 38/2014/TT-NHNN

Posted: 14-08-2015

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Download Thông tư 38_2014_TT-NHNN

 

Liên hệ ngay: (84) 28 6270 7278
X

Contact us