VIETNAM GLOBAL CONSULTING
Think Global - Act Local
 
Nguồn Nhân Lực
BÙI PHƯƠNG DUY

BÙI PHƯƠNG DUY

Partner

[email protected]

BÙI PHƯƠNG DUY

Giám đốc Điều hành

CHẾ THỊ THU HỒNG

CHẾ THỊ THU HỒNG

Partner

[email protected]

CHẾ THỊ THU HỒNG

Chủ tịch Hội đồng thành viên

LƯU MINH SANG

LƯU MINH SANG

Cố vấn cao cấp

[email protected]

LƯU MINH SANG

Cố vấn cao cấp

HOÀNG NGA

HOÀNG NGA

Chuyên viên tư vấn

[email protected]

HOÀNG NGA

Chuyên viên tư vấn

Liên hệ ngay: 028 66 84 02 20
X

Contact us