VIETNAM GLOBAL CONSULTING
Think Global - Act Local
 
Nguồn Nhân Lực
BÙI PHƯƠNG DUY

BÙI PHƯƠNG DUY

Partner

[email protected]

BÙI PHƯƠNG DUY

Luật sư Điều hành

CHẾ THỊ THU HỒNG

CHẾ THỊ THU HỒNG

Partner

CHẾ THỊ THU HỒNG

Chủ tịch Hội đồng thành viên

LƯU MINH SANG

LƯU MINH SANG

Partner

[email protected]

LƯU MINH SANG

Cố vấn cao cấp

HOÀNG NGA

HOÀNG NGA

HOÀNG NGA

Chuyên viên tư vấn

LÊ THỊ HƯỜNG

LÊ THỊ HƯỜNG

LÊ THỊ HƯỜNG

Giám đốc

Liên hệ ngay: 028 66 84 02 20
X

Contact us