VIETNAM GLOBAL CONSULTING
Think Global - Act Local
 

Kỹ thuật soạn thảo và kí kết hợp đồng

Tài Nguyên
Kỹ thuật soạn thảo và kí kết hợp đồng

Trong xã hội loài người để thỏa mãn các nhu cầu và lợi ích của mình thì các cá nhân, tổ chức phải xác lập các mối quan hệ với nhau, các mối quan hệ được thể hiện thông qua sự trao đổi, thỏa thuận làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên – trong phạm vi các mối quan hệ về dân sự, kinh tế, lao động thì sự trao đổi, thỏa thuận được coi là “Giao dịch”. Dưới góc độ pháp lý thì giao dịch nói trên luôn được thể hiện bằng hình thức “Hợp đồng”. Hay nói một cách khác “Hợp đồng” là một hình thức pháp lý của “Giao dịch”.

Link download "Kỹ thuật soạn thảo và kí kết hợp đồng"

Liên hệ ngay: 028 66 84 02 20
X

Contact us