VIETNAM GLOBAL CONSULTING
Think Global - Act Local
 

Luật doanh nghiệp 2014

Tài Nguyên

Luật doanh nghiệp 2014

Đăng: 10-09-2018
Luật doanh nghiệp 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều. Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn. Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng mới hoàn toàn.

http://download-luat-doanh-nghiep-2014

Liên hệ ngay: 028 66 84 02 20
X

Contact us