VIETNAM GLOBAL CONSULTING
Think Global - Act Local
 

Luật sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi bổ sung năm 2009)

Tài Nguyên
Luật sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi bổ sung năm 2009)

Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã thông Luật Sở hữu trí tuệ 2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006

Sau đó năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung như sau: Thay cụm từ “Bộ Văn hóa - Thông tin” bằng cụm từ “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” tại các khoản 2, 3 và 5 Điều 11, điểm a khoản 2 Điều 50, khoản 4 Điều 51.

Link download

Liên hệ ngay: 028 66 84 02 20
X

Contact us